La Pera Loteria Collection

 

La Pera Loteria Riddle:

El que espera, desespera.

He who waits dispairs.